Montáž klimatizace

Domů – Montáž klimatizace

Montáž

Na správné fungování klimatizace má, podobně jako u tepelných čerpadel, zásadní vliv návrh technologie. Instalace klimatizace není v zásadě komplikovaný proces. Zpravidla jde o propojení venkovní a vnitřní jednotky chladivovým potrubím.

Zapojení klimatizace je však třeba provést velmi precizně a důsledně dodržet veškeré procesy jako vytvoření spolehlivých spojů, provedení tlakové zkoušky a vakuování potrubí.

Instalace mnohdy probíhá v již zabydleném prostoru, a proto vyžaduje citlivý a velmi detailní přístup.

20230427_095910

Délka instalace závisí na zvoleném systému klimatizace, například jedna venkovní jednotka ku jedné jednotce vnitřní obvykle netrvá déle než jeden den. Naopak jedna venkovní jednotka a tři vnitřní již můžou zabrat 3 a více dní.
Dobu zapojení ovlivňuje také vedení trasy propojovacího potrubí, dostupnost elektrického připojení, možnost napojení odvodu pro kondenzát a v neposlední řadě také náročnost prostupů skrze zeď.

Na základě viditelných detailů lze snadno rozeznat uspěchanou montáž klimatizace, ke které dochází urychlením či přeskočením některých fází instalace. To se pak bohužel často projeví později častější nutností servisu. V CoolHeating jsme si vědomi, že některé věci nutně vyžadují více času a během každé instalace klimatizace důsledně dodržujeme její postup.

Tepelná čerpadla, klimatizace, otopné soustavy, fotovoltaika a plynové kotle. 

CoolHeating

© 2024 Copyright CoolHeating.cz