Poradna

Domů – Poradna

Výhodou tepelného čerpadla je, že dokáže dodat potřebnou tepelnou energii při násobně nižší spotřebě energie elektrické. Domácnost vytápěná čerpadlem tak dokáže na výdajích za energie významně ušetřit.

Další výhodou je pak zejména komfort, kdy odpadá potřeba pravidelného přikládání či vynášení popelu, čistota prostoru díky absenci uhelného prachu a automatický chod či vzdálená správa tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo či klimatizaci máme v podobě ledničky či mrazáku doma úplně všichni. Princip tepelného čerpadla ani klimatizace se od těchto přístrojů v zásadě neliší.

Stejně jako chladnička oba přístroje využívají fyzikálních vlastností látky nazývané chladivo. To v případě klimatizace předává do místnosti nízkou teplotu při potřebě chladit, a naopak dodává tepelnou energii do otopného systému u tepelných čerpadel.

V případě tepelných čerpadel je zjednodušený princip následující. Chladivo má podobně jako například voda určité fyzikální vlastnosti, z nichž nejdůležitější je jeho teplota v závislosti na tlaku.

Tlak (tedy kompresi) zajišťuje stlačením kompresor. Stlačené chladivo má vysokou teplotu, kterou ohřívá např. topnou vodu a my pak máme teplé radiátory či podlahové topení. Toto chladivo, které předalo část své tepelné energie, dále projde přes tzv. expanzní ventil, který sníží jeho tlak na takovou úroveň, že se chladivo ochladí. A to do takové míry, že je v ideálním případě výrazně chladnější než venkovní vzduch.

Teplota chladiva je tedy nižší než teplota venkovního vzduchu. Tento rozdíl teplot je potenciál pro tzv. předehřátí chladiva. Následuje nasátí předehřátého chladiva kompresorem a celý cyklus se opakuje.

V předehřátí se skrývá požadovaná úspora, kdy kompresor nepotřebuje tolik elektrické energie k dosažení požadované teploty chladiva, ale stačí mu energie podstatně méně.

Montáž tepelného čerpadla lze shrnout do následujících sedmi kroků:

• Stavební příprava, včetně základu pod tepelné čerpadlo a prostupů skrze konstrukci domu
• Elektroinstalační příprava
• Usazení tepelného čerpadla na pozice
• Hydraulické, chladivové a elektrické propojení komponentů
• Kontrola těsnosti a napuštění ošetřenou a demineralizovanou vodou
• Spuštění technologie a kontrola funkčnosti
• Prvotní zaškolení klienta

Určitou nevýhodou tepelného čerpadla může být především jeho vyšší pořizovací cena a také náročnost montáže.

Při výběru čerpadla je proto třeba klást maximální důraz na návrh technologie. Tepelné čerpadlo by se v žádném případě nemělo navrhovat a vybírat bez výpočtu tepelných ztrát domu a dalších příprav.

Tepelná čerpadla lze rozdělit do několika kategorií. Vzduch/vzduch je zařízení obecně známé jako klimatizace. Ta totiž dokáže jak chladit prostor, tak i vytápět. Je to zpravidla nejlevnější řešení, kde je ale nutné počítat s nižším komfortem z důvodu proudění vzduchu. Vhodné spíše pouze ke klimatizování. U vytápění doporučujeme uvažovat jen jako o doplňku k ústřednímu topení.

Vzduch/voda je nejlevnější tepelné čerpadlo představující přibližně 99 % instalací v České republice. Podobně jako u klimatizace je venku umístěna jednotka, která získává teplo z okolního prostředí. To je pak předáváno přes výměník do otopné soustavy. Vyrábí se v buďto ve splitovém či monoblokovém (kompaktním) provedení.

Splitové provedení je takové, kdy je venkovní a vnitřní jednotka propojena chladivovým potrubím. Výhodou je, že venku nemůže nic zamrznout. Nevýhodou vyšší náročnost na instalaci.

U monobloků je kompletní technologie tepelného čerpadla umístěná mimo dům. Uvnitř je v podstatě pouze hydrobox, který obsahuje regulaci, oběhové čerpadlo a záložní elektrokotel. Výhodou je přijatelná cena a rychlost instalace, nevýhodou pak menší výkon se snižující se teplotou venkovního prostředí.

Země/voda využívá geotermální energii, kdy k předehřevu chladiva nedochází z okolního vzduchu, ale energie odebírané z vrtu či namotaného “radiátoru“ cca 2 metry pod zemským povrchem. Toto provedení nabízí největší stabilitu chování tepelného čerpadla, ale obnáší nejvyšší náklady na pořízení a z toho důvodu není příliš rozšířené. Také instalace je neporovnatelně technicky a logisticky náročnější.

Ano, společnost COOLHEATING s.r.o. má všechny potřebné certifikáty pro podání žádosti v rámci programů „Nová zelená úsporám“ a „Kotlíkové dotace“.

Aktuální podmínky jsou následující: LG nabízí dvouletou záruku na práci i materiál, a k tomu dalších pět let na materiál za předpokladu autorizovaného spuštění a pravidelného předsezónního servisu servisním partnerem LG. U Mitsubishi platí dvouletá záruka na práci i materiál, a k tomu dalších osm let na materiál za předpokladu pravidelného předsezónního servisu servisním partnerem Mitsubishi. Alpha Innotec poskytuje pětiletou záruku na práci i materiál, ale vyžaduje autorizované spuštění technikem AIT.

Tepelná čerpadla, klimatizace, otopné soustavy, fotovoltaika a plynové kotle. 

CoolHeating

© 2024 Copyright CoolHeating.cz