Údržba tepelného čerpadla

Domů -Údržba tepelného čerpadla

SERVIS A ÚDRŽBA

Tepelná čerpadla vyžadují pravidelnou péči a doporučujeme alespoň jednou za rok zkontrolovat jejich fungování servisním technikem. To zahrnuje vyčištění důležitých částí venkovní jednotky, kontrolu těsnosti, vyčištění filtrů, funkční zkoušku a kontrolu parametrů, včetně historie záznamů.
Pravidelná revize je důležitá zejména zpočátku, aby byl stroj doladěn na danou stavbu. Nejde o servisní úkon jako takový. Ten se provádí při zjevném poškození zařízení. Obvykle mu předchází inspekce na místě a až poté samotná oprava tepelného čerpadla.
Cena se odvíjí od závažnosti poškození. Pokud k ní došlo ještě v záruční době tepelného čerpadla, je samozřejmě hrazena dodavatelem či samotným výrobcem.

IMG_2002

Tepelná čerpadla, klimatizace, otopné soustavy, fotovoltaika a plynové kotle. 

CoolHeating

© 2024 Copyright CoolHeating.cz